Oferta

Oferta kancelarii

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych, jak i Klientów prowadzących działalność gospodarczą, w tym spółek prawa handlowego. Dla zapewnienia szybkiej i skutecznej obsługi prawnej kancelaria współpracuje z wybranymi notariuszami, komornikami sądowymi, tłumaczami przysięgłymi, rzecznikami patentowymi, rzeczoznawcami majątkowymi oraz doradcami podatkowymi. Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy prowadzonej przez kancelarię działalności.

W krótkim czasie jesteśmy w stanie pomóc przy zatrzymaniu osoby najbliższej na terenie woj. Pomorskiego przez 24h/ 7 dni w tygodniu. W krótkim terminie przygotujemy skuteczne wnioski, zażalenia i apelacje. Świadczymy usługi związane z przygotowywaniem w imieniu naszych klientów nadzwyczajne środki zaskarżenia od kasacji przez wniosek o wznowienie postępowania po wniosek o skargę nadzwyczajną.   Najczęściej występujemy w sprawach dotyczących:  prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu  odzyskiwania prawa jazdy w trakcie trwania zakazu prowadzenia  wypadków drogowych  oszustw i wyłudzeń  kradzieży  paserstwa  rozbojów  pobicia i bójek  przestępstw narkotykowych z reprezentowaniem przed Inspekcją Sanitarną włącznie  zorganizowanych grup przestępczych  łapownictwa i płatnej protekcji  przestępstw gospodarczych i skarbowych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. karuzeli VATowskich.

1) Ochrona danych osobowych (RODO)

Kancelaria zapewnia wdrożenie procedur RODO, obejmującą :

 • wykonanie audytu zgodności z RODO,
 • wdrożenie dokumentacji przetwarzania danych zgodnej z RODO,
 • sporządzenie klauzul, zgód, podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych,
 • opracowanie rejestru naruszeń wraz z metodologią opartą na międzynarodowych standardach,
 • opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych i rejestru kategorii czynności,
 • opracowanie umów powierzenia przetwarzania danych.

2) Roszczenia z funduszu

Skutecznie pomagamy wygrywać spory z funduszami sekurytyzacyjnymi.

Na co dzień występujemy przeciwko funduszom sekurytyzacyjnym w sporach sądowych. Z obserwacji występowania przeciwko takim podmiotom można zaobserwować, że pozwani rzadko podejmują skuteczną obronę, dlatego wychodząc takim klientom na przeciw przygotowaliśmy narzędzia, przez które pozwani przez fundusze mogą korzystać z naszego doświadczenia i uzyskają prawną ochronę na najwyższym poziomie swoich interesów w sposób przystępny bez znaczenia na zasobność portfela i miejsca w Polsce. W krótkim czasie przygotujemy:

 • sprzeciw od nakazu zapłaty,
 • zarzuty od nakazu zapłaty,
 • odpowiedź na pozew,
 • wniosek o prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty
 • oraz będziemy reprezentować przez cały proces, aż do prawomocnego oddalenia powództwa.

1) Stała obsługa prawna

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną polegającą na prowadzeniu stałego, indywidualnego doradztwa prawnego, począwszy od chwili wprowadzania podmiotu gospodarczego na rynek do jego przeniesienia lub likwidacji. W ramach obsługi prawnej spółek handlowych oferujemy, w szczególności:

 • rejestracja spółek handlowych,
 • sporządzanie i zmiany aktów założycielskich,
 • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
 • obsługa prawna projektów i inwestycji biznesowych,
 • sporządzanie ekspertyz prawnych i opiniowanie umów handlowych,
 • reprezentację przed sądami, organami administracji i osobami trzecimi,
 • stałą i bieżącą obsługę korporacyjną, w tym zapewnienie udziału w posiedzeniach władz spółek,
 • przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów, zgłoszeń do KRS i innych rejestrów, zmiany aktów założycielskich,
 • udział w spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi,
 • windykacji należności od kontrahentów.

2) Umowy i Regulaminy

Udzielamy wsparcia prawnego w zakresie zawierania umów handlowych potrzebnych do sfinalizowania różnych modeli współpracy gospodarczej z kontrahentami. Nasza pomoc prawna sprowadza się w szczególności do sporządzania, analizy i opiniowania projektów umów handlowych, w tym umów cywilnoprawnych, przygotowywania dokumentów wewnętrznych spółek, regulaminów, kart gwarancyjnych, ogólnych warunków sprzedażowych. Sporządzimy i przeanalizujemy dla Państwa, w szczególności następujące wszelkie niezbędne dokumenty handlowe.

Umowy z zakresu prawa rzeczowego:

 • umowa użytkowania,
 • umowa ustanowienia służebności,
 • umowa zastawu,
 • umowa o ustanowienie hipoteki.

Umowy z zakresu prawa zobowiązań:

 • umowa przelewu wierzytelności,
 • umowa przedwstępną sprzedaży,
 • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu),
 • umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności,
 • umowa dostawy,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa o wykonanie robót budowlano-montażowych,
 • umowa najmu,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa użyczenia,
 • umowa pożyczki,
 • umowa zlecenia,
 • umowa agencyjna,
 • umowa przewozu,
 • umowa spółki cywilnej,
 • umowa poręczenia,
 • umowa darowizny.

Umowy z zakresu prawa własności intelektualnej:

 • umowa know-how,
 • umowa licencji,
 • umowa o rozpowszechnianie filmu,
 • umowa o wykonanie programu komputerowego,
 • umowa udzielenia licencji i świadczenia usług serwisowych,
 • umowa o świadczenie usług doradztwa informatycznego (z przeniesieniem praw autorskich),
 • umowa o wykonanie witryny internetowej i przeniesienia praw autorskich.

Dokumenty i regulaminy handlowe:

 • regulamin sklepu internetowego,
 • regulamin o przeprowadzenie konkursu,
 • regulamin wynagradzania,
 • regulamin organizacyjny,
 • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • karty gwarancyjne, ogólne warunki sprzedaży, najmu, dostawy ect.

Z procesem zakładania placówki oświatowej wiąże się nie tylko wybór formy prawnej, ale też stworzenie dokumentacji wewnętrznej, umowów, statutu, projektu organizacji wychowania przedszkolnego itd.
Moja kancelaria pomoże przejść Wam przez ten proces oraz sprawi, że poczujecie się bezpiecznie prowadząc placówkę oświatową.

 • wybór formy prawnej,
 • procedury wewnętrzne placówki,
 • dokumentacja placówki,
 • umowy, statut, projekt organizacji wychowania przedszkolnego,
 • wpis do rejestru krok po kroku; wymagane dokumenty- omówienie,
 • nadzór kuratorium.

Wynagrodzenie

Tak jak nie ma prostych spraw, tak nie ma dwóch takich samych. Wynagrodzenie za każdym razem obliczane jest na podstawie takich czynników jak stopień skomplikowania sprawy, nakładu pracy koniecznego do zaangażowania, aby rozwiązać Państwa problem, poświęcony czas oraz terminy niezbędne do zachowania.
Wynagrodzenie może być ryczałtowe za całokształt pracy albo godzinowe za każdą poświęconą godzinę pracy.
Po analizie sprawy wypracujemy niezbędny kompromis do zajęcia się Państwa sprawami, dlatego zapraszam do kontaktu.